Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://batcat.hu/

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Adatkezelés célja: az érdeklődő tájékoztatásának lehetősége

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Ahhoz vásárlóinkat kiszolgáljuk szükséges elkérnünk az alábbi adatokat:

 • érdeklődő neve
 • e-mail cím és telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

 • amennyiben az érdeklődő 8 napon belül nem reagál a tájékoztatóra vagy nem követi vásárlás a tájékoztatást az érdeklődő adatait véglegesen töröljük.
 • amennyiben az érdeklődő a tájékoztatást követően vásárol az áruházban és ügyfellé válik, a továbbiakban a következő pontban meghatározottak érvényesek.

Vásárlás a honlapon / vásárló

Adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlások megfelelő kiszolgálása, a regisztrációkor megadott adatait kizárólag rendelésének teljesítéséhez és az Ön tájékoztatásához használjuk fel.

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Ahhoz vásárlóinkat kiszolgáljuk szükséges elkérnünk az alábbi adatokat:

 • vásárló neve
 • vásárló szállítási és számlázási címe
 • e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartáshoz

Az adatkezelés időtartama: adóügyi ellenőrzések miatt a vásárlást követő 5. év.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A tájékoztatás célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleink megfelelő információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy működésünk során miért és milyen adatokat kezelünk, valamint hogy milyen jogok illetik meg őket. A tájékoztató alapja a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályozása, valamint a hazai vonatkozó jogszabályok.

Üzemeltető:

Cégnév: Shámán Sör Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árvácska u. 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-087791

Adószám: 28787114-2-15

Ügyvezető és kapcsolattartó: Batta Zsanett

Elérhetőségek: shamansorkft@gmail.com

Tel: +36-30-647-2074 (H-P: 08-17 óráig)

Tárhely: Budapest

Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés során érvényesítjük a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság és a GDPR által meghatározott további elveket. Adatot csak olyan mérték és módon és csak annyi ideig kezelünk, amíg az a cél teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai:

Az adatkezelésekkel kapcsolatban Ön, amennyiben adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy

 • adatait milyen célból kezeljük,
 • az adatkezelés mely adatait érinti,
 • a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is,
 • meddig tervezzük tárolni az adatokat,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

Az adat hozzáférési jogán kívül az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok

 • helyesbítését,
 • törlését,
 • kezelésének korlátozását,
 • adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Fenti adatkezelést érintő kérelmek teljesítéséről vagy esetleges megtagadásáról a Társaság írásban (ha lehet e-mailben) tájékoztatja az érintettet, tovább az adatkezelésben érintett adatfeldolgozókat is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett adatkezelésre vonatkozó igényeinek teljesítése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben olyan esemény következne be, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Amennyiben szükséges, Társaságunk arról is tájékoztatja az érintettet, hogy hogyan tud védekezni a lehetséges hátrányos következményekkel szemben. Erről részletesen a GDPR 34. cikkében olvashat.
Adatvédelmi incidens egyébként a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk pedig minden, tőle ésszerűen elvárható szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ilyen esemény ne következzen be.

Tájékoztatjuk, hogy az érintettnek joga van kezelt adataival kapcsolatban panasz benyújtására.

 1. Első lépésként Társaságunknál – ha lehet írásban – kérelmezheti jogainak érvényesítését.
 2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunk nem jogszerűen járt el megkeresésével kapcsolatban, írásban fordulhat a felügyeleti hatóság (NAIH) fele.
  A NAIH elérhetőségei:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu
 3. Abban az esetben, ha az érintett
 • sérelmezi a hatóság jogilag kötelező erejű döntését vagy
 • a hatóság érdemileg nem foglalkozik panaszával vagy
 • a hatóságtól három hónapon belül nem kap tájékoztatást a panaszával kapcsolatban,
  akkor lehetősége van a területileg illetékes bírósághoz fordulni jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR VIII. fejezete szabályozza.

Záró rendelkezések:

Üzemeltető a Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartja. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Honlapunkon közzétesszük a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon